Constructii

Firma noastră îşi desfăşoară activitatea pe baza legilor în vigoare
şi a   standardelor internaţionale. Principalele legi care stau la baza
activităţii   noastre sunt:

 

  • Legea 10/1995 – Legea calităţii în   constructii
  • Legea 50/1991 privind executarea lucrărilor de constructii
  • H.G.272 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al   calităţii în constructii
  • H.G.273 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de constructii şi instalaţii aferente acestora
  • O.U.G.60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi   completări prin Legea 212/2002