Prima Pagina

Data publicarii: 17.03.2021

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

              SC GHIOCELA PROD COM SRL titular al proiectului: „Construire spațiu comercial, parcări, firmă luminoasă și acces auto” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru  proiectul: „Construire spațiu comercial, parcări, firmă luminoasă și acces auto” propus a fi amplasat în: municipiul Motru, str. Macului, nr.15, jud Gorj

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

            Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data  publicării anunțului pe pagina de internet a  APM Gorj.